Slik lager vi videoer som selger

30. november 2020 Av Kristian Jøsok Videomarkedsføring

I Inbound er videoproduksjon en sentral del av markedsføringsstrategien til både oss selv og kundene våre.

Inbound_video_captions_v2

 

Fremfor å jobbe med video som enkeltprosjekter, jobber vi kontinuerlig på samme måte som med for eksempel tekstproduksjon, design og annonsering. Hos oss er videoprodusentene en sentral del av kundenes faste markedsføringsteam, på lik linje som rådgivere, tekstforfattere og digitale markedsførere. 

Hva er hensikten med videoen?

Å lage video bare for å lage video er sjeldent hensiktsmessig. Selv om mediet potensielt kan gi gode resultater, er det viktig å ha en klar formening om hva man ønsker å oppnå med videoen man skal lage. Ønsker man for eksempel å skape bedre forståelse av et teknisk produkt eller vil du bygge merkevarekjennskap? Målet legger føringene for hva slags type video man skal lage. 

Enhver videoproduksjon hos oss starter derfor med en innholdsworkshop sammen med kunden. I dette steget går vi sammen gjennom mål og strategi som legger føringer for innholdsproduksjonen, både i form av tekst og video. 

Etter innholdsworkshopen går vi videre til å planleggingen selve produksjonen. Intervjuobjekter skal kontaktes – tid, sted og klokkeslett skal bestemmes. Noen ganger filmer vi i studio hos oss, eller vi kommer på besøk. 

Les også: Videomarkedsføring for B2B - En komplett guide

Ut av komfortsonen

Inbound marketing handler i stor grad om å dele fagkunnskap, og vi er avhengige av å få ut denne kunnskapen på best mulig måte. Å fange dette på film kan i noen tilfeller være krevende, da denne situasjonen er helt ny for veldig mange - som kanskje aldri har stått foran et kamera før.  

Her er det vår jobb som videoprodusent å gjøre intervjuobjektet så komfortabel og trygg som mulig. Ofte må det litt coaching og tekniske hjelpemidler som telepromptere til. 

New call-to-action

Kristian Jøsok

Kristian Jøsok

Kristian er videoprodusent i Inbound. Han har lang erfaring med å hjelpe B2B-bedrifter med historiefortelling, reklame og video fra eventer, og har tidligere drevet et eget produksjonsselskap.

Siste artikler