Bli med på seminar

Hør fra ledende eksperter innen B2B-salg- og markedsføring. 

Bli inspirert til å ta tak i egen markedsføring.

Møt oss for å lære mer om B2B- og inbound markedsføring.

Norges største undersøkelse om salg og markedsføring i B2B

Hva går inbound marketing egentlig ut på?

Hjem > New Podcast Blog > Når bør din bedrift outsource markedsføringen til et byrå?

Listen to the podcast

Når bør din bedrift outsource markedsføringen til et byrå?

Når bør din bedrift outsource markedsføringen til et byrå?Det er mye å hente ved å få inn ekspertise utenfra, dersom du er villig til å stole på en ekstern partner.

Sliter du med å avgjøre hvorvidt dere skal outsource bedriftens markedsføring, eller beholde den innomhus? Du er ikke alene. Dette er et av de vanligste spørsmålene vi får, og svaret avhenger naturlig nok av mange faktorer.

Når bør man outsource?

Det er ikke alle bedrifter som skal outsource markedsavdelingen sin. Har man ressurser til å gjøre det inhouse, vil det i mange tilfeller være det beste alternativet. Likevel, er det for mange bedrifter, spesielt for de som opererer i SMB-markedet, gunstig å outsource hele eller deler av markedsføringen. Under følger noen av de vanligste tegnene på at det er på tide å kontakte et byrå for hjelp:

Dere ser ikke ønskede resultater

Dette er naturlig nok det vanligste tegnet på at deres egen markedsavdeling har utfordringer med å levere. Det genereres ikke nok trafikk, leads og salgsmuligheter, og dermed blir det også få salg. Det kan være vondt å erkjenne, men kanskje har dere ikke nok kunnskap, ansatte, tid eller ressurser til å gjøre alt som faktisk kreves for at en digital markedsføringsstrategi skal fungere. Ofte kan det da være hensiktsmessig å få alt levert som en form for pakkeløsning fra et byrå som allerede har alt på plass.

Dere vil kutte kostnader

Å styre en hel markedsføringsavdeling inhouse, med alt det krever av faste ansettelser, programlisenser, opplæring og research innen et marked i stadig endring, er dyrt. Det er gjerne billigere på sikt å bruke færre, mer målrettede timer fra et byrå som allerede har gode rutiner på plass.

Dere trenger mer omfattende kompetanse

Markedsføringsfaget blir bare mer komplisert, og det kan være vanskelig å samle nok ekspertise innomhus uten å betale i svært dyre dommer. For å drive en god markedsføringsstrategi kreves det kunnskap om strategi, metode og taktikker for hvordan du bruker nettsiden, innhold, SEO, annonsering, video, automasjon, analyse – listen bare fortsetter.

Ønsker du en uforpliktende prat om inbound marketing og salg?

 

Det stjeler tid fra kjerneoppgavene

Kanskje lykkes dere allerede ganske godt med markedsføring, men det stjeler mye tid og krefter fra dem som egentlig burde fokusere på bedriftens kjerneoppgaver. Det tar tid å legge strategier og planer, gjøre research og skrive blogginnlegg, optimalisere for nett, analysere resultater, og så videre. Det er synd om fokus på markedsføring skal stjele dyrebar tid fra bedriftens kjerneoppgaver, som igjen kan ha negativ innvirkning på bedriftens resultater.

Dere vil sette høyere krav

Med et eksternt byrå vil dere kunne sette mye høyere krav til resultater, svart på hvitt i en kontrakt, enn man ofte ville ha gjort med egne ansatte. Arbeidet med digital markedsføring er basert på tallfestede, målbare resultater, noe som gjør det enklere å rapportere oppover hva markedsføringen faktisk utretter.

Dere skyter i mørket

Kanskje fungerer markedsføringen noen ganger godt, og andre ganger ikke, uten at dere kan sette fingeren på hvorfor. Et eksternt byrå vil vite hva som burde måles, og hvordan, og dermed effektivisere markedsføringen grundig. Om dere fra før følger en veldig tradisjonell markedsføringsstrategi, er det godt mulig at dere må revidere hele strategien for i det hele tatt å kunne måle den.

Har du lest? – Derfor satset jeg arv og karriere på inbound marketing

Potensielle ulemper ved outsourcing

Dersom det er «check» på alle overnevnte punkter, er det likevel noen faktorer dere må ta med i vurderingen på om outsourcing er veien å gå.

Noen undervurderer kostnadene av outsourcing i oppstartsfasen, og blir negativt overrasket når de ikke ser spesielt god ROI og resultater til å begynne med. Dette er fordi digital markedsføring er ganske front-loaded i begynnelsen, siden man må etablere en solid plan, bygge en base med innhold, sette opp workflows, optimalisere nettside, og så videre. Har du ønsker om stor kostnadsbesparing er det viktig å være klar over at denne først vil skyte fart over tid. Det kan også hende at grunnen til at deres egen markedsføring ikke fungerte optimalt, nettopp var at dere ikke la tilstrekkelig med ressurser i den.

En risiko kan også være at man velger feil byrå, og at ikke verdiene, bedriftskulturen eller forståelsen av produktet eller tjenestene er den samme. Ta magefølelsen på alvor når du henter inn tilbud fra ulike byråer, og finn noen du føler er en god match. Det er tross alt snakk om et uhyre viktig samarbeid, og da har samspillet faktisk en del å si.

Til slutt risikerer du også at kommunikasjonen blir for dårlig, og at bedriften og det eksterne byrået ikke vet hva den andre driver med. Etabler gode rutiner for rapportering med hverandre, og sett én eller to som hovedkontaktpersoner, og la kommunikasjonen hovedsakelig gå igjennom dem. En god kommunikasjonsflyt er ekstremt nødvendig, men det finnes noen som tenker at outsourcing er en slags «ute av syne, ute av sinn»-løsning. Det stemmer ikke. Outsourcing er i aller høyeste grad et partnerskap.

Delvis outsourcing er også en mulighet

Det finnes også de som kjenner på at de trenger noe hjelp, uten å nødvendigvis outsource alt av bedriftens markedsføring. Kanskje har man bare behov for å outsource et par oppgaver – noe som også er mulig. Outsourcing er ingen sort/hvitt-avgjørelse, og de fleste byråer tilbyr samarbeid i både større og mindre skala, avhengig av hvor mye bedriften trenger.

Kanskje trenger dere bare hjelp med å optimalisere nettsiden? Kanskje er det innholdsproduksjon dere trenger hjelp med, men dere vil beholde det overordnede ansvaret selv (eller motsatt). Kanskje er det først og fremst konsulentråd dere trenger, fra noen som kjenner markedet, og kan gi en allerede kompetent avdeling råd om hvordan de moderniserer seg? Et godt markedsføringsbyrå skal fungere vel så mye som en partner som en tjenesteleverandør.

New Call-to-action

Dette innlegget ble først publisert 13. november 2015, og oppdatert 27. juni 2018.

Subscribe to our podcast

Please fill out the form to be notified of new episodes.