Bli med på seminar

Hør fra ledende eksperter innen B2B-salg- og markedsføring. 

Bli inspirert til å ta tak i egen markedsføring.

Møt oss for å lære mer om B2B- og inbound markedsføring.

Norges største undersøkelse om salg og markedsføring i B2B

Hva går inbound marketing egentlig ut på?

Hjem > New Podcast Blog > Starte med inbound marketing? Dette må gjøres først!

Listen to the podcast

Starte med inbound marketing? Dette må gjøres først!

Tripper du etter å hoppe ut i det fristende inbound marketing-vannet? Ikke stup uten å ha hodet på plass- gjør unna grunnarbeidet først slik at du får mest mulig ut av markedsføringen.


Det hele begynner med et forprosjekt. Dette er en gyllen mulighet for din bedrift til å bli kjent med byrået dere har valgt å jobbe med, og for å se hvordan dere fungerer sammen. Forprosjektet består gjerne av flere møter og workshops og er en svært grundig prosess som tar for seg en rekke områder. Hvert av disse møtene vil fokusere på ulike områder som er viktige innen inbound markedsføring. Sluttresultatet er gjerne en inbound marketing-plan og strategi. Men hva utgjør egentlig forprosjektet? 

 

 

 

Mål

 

Mange markedsavdelinger har uklare mål og jobber mest med å holde blogg, nettside og sosiale medier oppdatert. Dersom det er bestemt at bedriften skal satse på inbound marketing må det derimot tydelige mål på plass. Målene skal være spesifikke, målbare, attraktive, realistiske, tidsbestemte og evaluerbare - såkalte "SMART goals".

 

Før man setter i gang med inbound markedsføring for fullt er det viktig å sette seg mål for antall besøk, antall leads og antall nye kunder. Hvor mange nye kunder må bedriften ha for å kunne nå målene som er satt for de neste tre, fem eller ti årene? Dette danner grunnlaget for strategien videre.

 

 

 

Personas

 

En av grunnstenene i inbound marketing-strategien er personas. Hvem er det du faktisk forsøker å snakke til? Hva er det disse personene er bekymret for? Hvilke problemer har de? Og hvor kan du nå de? Det er mange spørsmål som inngår i arbeidet med personas, og det gjøres derfor en grundig jobb rundt dette i forprosjektet. Ved å beskrive personasene så nøyaktig som mulig vil det være enklere å nå dem med målrettet innhold.


Du kan lese mer om hvordan du lager personas her.

 

 

 

MQL, SQL & Lead scoring

 

Før man setter i gang med "lead scoring" er det viktig at de ulike avdelingene innad i bedriften setter seg ned og diskuterer hva de anser som et kvalifisert lead. Det må være full enighet mellom markedsføring og salg. Markedsføring må deretter definere hva et MQL (Marketing Qualified Lead) er. Dette er leads de jobber med for å varme opp til det stadiet hvor personen har vist nok interesse til å kvalifisere seg som et SQL (Sales Qualified Lead). Her tar salg over og kontakter kunden. Det er derfor svært viktig at de ulike avdelingene forstår og er enige om hva som klassifiseres som et MQL og et SQL. Hvilke karakteristikker beskriver de som er klare for å motta mer markedsføring fra bedriften, og når skal en selger ta kontakt? Alt dette må på plass for at inbound-strategien kan fungere optimalt.

 

Les mer om MQL, SQL og leads scoring.

 

 

 

Innhold- og publiseringsplaner

 

Det produseres mye innhold i en inbound-satsning. Innholdet må planlegges nøye, og det er viktig at alle parter i prosessen har en oversikt over hva som skal skje til hvilken tid. Det er mange ledd som er involvert i veien frem mot ferdig innhold. Bedriften selv, IMC (Inbound Marketing Consultant) for prosjektet, skribenter, designere og eventuelt andre involverte bør ha tilgang til publiseringsplaner og eventuelle oversikter. Her inkluderes frister for overlevering, kampanjer, CTA det skal lenkes til og hvem som har ansvar for hvilke deler av de ulike stegene i prosessen frem mot publisert innhold.


Når man bruker inbound-metodikken, vil det produseres innhold som er tilpasset de ulike personasene og som er tilpasset etter hvor de befinner seg i kjøpsprosessen. Hvilket innhold som skal produseres planlegges gjerne før prosjektet settes i gang slik at man kan legge en plan for når landingssider, CTA-design, søkeord og selve innholdet må være på plass.


Les mer om å tilpasse innhold til kjøpstrakten.

 

 

 

Design

 

Det er ikke bare en blogg som trenger design når man bestemmer seg for å bruke inbound-metodikken. Også CTA, landingssider og skjemaer skal se fine ut samt være i tråd med det bedriften ønsker. Husk derfor å sette av tid til dette før du slenger deg på inbound-bølgen. 

 

Du kan lese mer om vekstdrevet webdesign her. 

 

 

 

Markedsplanen

 

Ved slutten av forprosjektet vil informasjonen samles i en inbound marketing-plan. Dette er et dynamisk dokument hvor man kan legge til informasjon etter hvert som man lærer mer om personas, lager nye kampanjer eller endrer andre elementer. Det er viktig at alle innad i organisasjonen får et forhold til dokumentet. Alle fra salg, markedsføring, support og ledelse må være enige om hva som er viktig og hvordan ting skal gjøres.


Les mer om hva en markedsplan bør inneholde her.

 

 

 

Opplæring i HubSpot

 

Selv om du har satt bort det meste av jobben til et byrå kan det være at du vil gjøre noe selv i tillegg. Du bør bli kjent med verktøyet slik at du blant annet kan sjekke at alt går som det skal. Opplæring i bruk av Hubspot er derfor en viktig del av både forprosjektet og i tiden etterpå. Mange velger å ta HubSpot sin Inbound-sertifisering. Her lærer man hva som inngår i inbound-metodikken og hvorfor ulike valg blir gjort i en inbound-strategi. 

 

 

New Call-to-action

 

 

Subscribe to our podcast

Please fill out the form to be notified of new episodes.