Bli med på seminar

Hør fra ledende eksperter innen B2B-salg- og markedsføring. 

Bli inspirert til å ta tak i egen markedsføring.

Møt oss for å lære mer om B2B- og inbound markedsføring.

Norges største undersøkelse om salg og markedsføring i B2B

Hva går inbound marketing egentlig ut på?

Hjem > New Podcast Blog > Tradisjonell eller vekstdrevet webdesign?

Listen to the podcast

Tradisjonell eller vekstdrevet webdesign?

Vekstdrevet webdesign eller tradisjonelt nettsideprosjekt? Det er to vidt forskjellige prosesser, men vet du hva som skiller dem fra hverandre?

Er du en av dem som får hodepine ved tanken på redesign av nettsider? Du er ikke alene. Heldigvis behøver det ikke å være så ille. Redesign av nettsider er ikke lenger kun forbeholdt tidskrevende, risikofylte og dyre prosesser. Nå har tradisjonell webdesign fått en utfordrer, nemlig vekstdrevet webdesign. Med større forutsigbarhet og en mer langsiktig investering slipper du å bekymre deg for om nettstedet kommer til å fungere for brukeren da dette vil bli testet og bevist, igjen og igjen.

Mann som sitter oppgitt ved en pc. Tradisjonelt eller vekstdrevet design.

Kundene dine krever oppdatert nettside

Etter hvert som kjøpsprosessen har forandret seg, har nettsider som promoterer varer eller tjenester fått en stadig større rolle. Dagens kunder er ikke lojale kjøpere som vender tilbake til samme, gamle nettside uavhengig av kvalitet. De er utålmodige og alltid på jakt etter det beste som finnes, akkurat nå. Derfor fungerer det ikke lenger å ha en utdatert nettside i håp om at en og annen besøkende skal stikke innom nå og da.

Likevel er det fortsatt slik at dagens gjennomsnittlige bedrift kun investerer i nytt nettsidedesign hvert tredje år. Det betyr også at mange funksjoner og deler av nettsider kun endres hvert tredje år, om ikke sjeldnere. Fordi en totalrenovasjon av nettsideni mange tilfeller går over flere måneder, er også sjansen stor for at nye endringer på nettsiden allerede er utdaterte i det øyeblikket de publiseres.

Det er her vekstdrevet webdesign (Growth-Driven Design, eller GDD) kommer inn i bildet. GDD fokuserer ikke på en totalrenovasjon av nettstedet til bedriften. Det handler om å gjøre nettsidedesign til en kontinuerlig prosess hvor det alltid er rom for læring og forbedring, med fokus på analyse av hvordan besøkende faktisk tar i bruk nettstedet. På denne måten vil nettsiden alltid være oppdatert, alltid følge bedriftens markedsføringstiltak og være tilpasset hver og én av dem som besøker den.

Fortsatt ikke helt med? La oss ta en titt på fordelene og ulempene ved de to prosessene.

Gjetting versus fakta 

Tradisjonell webdesign

Tradisjonell nettsidedesign gir deg en nettside basert på hva bedriften ønsker å vise frem. Dette betyr at utseendet på siden og hvilke funksjoner som skal finnes, bestemmes på grunnlag av subjektive meninger fremmet av bedriften, utviklere og designere. Brukeranalyser og undersøkelser utføres svært sjeldent, og hele prosessen heller derfor mer mot gjetting av resultater enn endringer basert på konkret informasjon.

Vekstdrevet webdesign

Vekstdrevet design skaper et nettsted bygget på analyse og informasjon. Grundige analyser og undersøkelser av besøkendes atferd gjør det enkelt å definere hva slags behov de besøkende har. Ut fra dette behovet implementerer man nye funksjoner samt nytt og mer brukervennlig design og format.

Selv om nye funksjoner er implementert og et nytt design er på plass, betyr ikke dette at prosjektet er ferdig. Vekstdrevet design er en løpende prosess hvor nettstedet er i kontinuerlig utvikling med stadig nye forandringer. Den konstante analysen av besøkendes atferd på siden avslører hvilke av nettstedets funksjoner som ikke fungerer optimalt og derfor må endres. Slik gjennomføres det hele tiden endringer som er basert på konkrete resultater, noe som gir mindre risiko fordi det bygger på faktiske erfaringer.

  

Stor investering versus månedlig abonnement

Tradisjonell webdesign

Denne prosessen involverer vanligvis en lengre prosjektperiode hvor alt settes opp på én gang. Problemet med dette er at budsjetter for nettsidedesign ofte sprekker. Uforutsette hendelser, problemer og forsinkelser vil gjøre at det forhåndsbestemte budsjettet stadig vokser, i takt med de utfordringer som forlenger prosjektperioden. Enda verre er det om man oppdager feil eller mangler i etterkant av prosjektet. Prosessen er lite dynamisk og man blir tvunget inn i lange og tunge utviklingsprosjekter man egentlig ikke har tid til. 

Vekstdrevet webdesign

Som tidligere nevnt er vekstdrevet design en kontinuerlig prosess hvor du hele tiden foretar endringer som forbedrer brukerens opplevelse. Derfor er det også en månedlig abonnementskostnad. På denne måten slipper du å betale en stor sum i forkant av prosjektet fordi kostnaden er spredd utover flere måneder. Du holder også enkelt kontroll over din ROI (Return on Investment) fordi ditt design er basert på konkrete brukerdata.

Vekstdrevet design resulterer derfor både i kortere lanseringstid for nettsiden samt en lavere kostnad. Faktisk er vekstdrevet webdesign i gjennomsnitt en prosess som er 50 prosent raskere og 50 prosent billigere enn tradisjonell webdesign.

 

Endringer hvert tredje år versus

kontinuerlige forbedringer


Tradisjonell webdesign

Dersom bedriften liker å jobbe mot tidsfrister, fullføre noe og deretter legge det helt bort, er tradisjonell nettside-design et godt valg. Prosessen er kjent for de fleste, noe som gir en ekstra trygghet. I tillegg har den en bestemt start- og sluttdato, i motsetning til kontinuerlige tiltak. Det er allikevel ikke til å skyve under stol at dette leder til en statisk nettside som raskt vil bli utdatert og utkonkurrert av andre.


Vekstdrevet webdesign

Vekstdrevet design gir mulighet til å hele tiden oppdatere nettsiden. På denne måten vil du kunne tilpasse nettsiden til besøkendes stadig endrede interesser og fokus. Dette gjør at du også i større grad kan personalisere innholdet på nettsiden slik at du treffer blink på flere personer, uavhengig av hvor de er i kjøpefasen. 

Arbeidet utføres i kortere prosjektperioder med tydelig fokus. På denne måten slipper du at prosjektet sluker all arbeidstiden din i en periode på flere måneder. Det gir deg bedre tid til å finne ut hvilke tiltak som må gjøres, hvordan brukerne responderer til tiltakene og hva slags resultat konkrete tiltak gir. Dette gjør nettsiden både mer relevant og mer hjelpsom for de besøkende.

Avgjørelser før prosjektet starter

versus endringer i takt med markedet

Tradisjonell webdesign

God planlegging i forkant av et prosjekt er viktig, men det er allikevel en del fallgruver ved å ta alle avgjørelser før prosjektet faktisk settes i gang. I nåtidens teknologiske verden endrer ting seg fort. Nye løsninger gjør at kunder oppdager behov de ikke trodde de hadde, og det er et stadig kappløp om å være førstemann til mølla. Tradisjonell nettsidedesign har ikke bare lang lanseringstid, men det tar også lite hensyn til endringer underveis fordi det vil komme til å bli en tidkrevende og kostbar prosess. På denne måten risikerer man at nettsiden er utdatert allerede før den lanseres.

Vekstdrevet webdesign

Vekstdrevet design gir muligheten til å endre elementer allerede ved neste sprint. En sprint kan forklares som et enkeltstående prosjekt med konkrete arbeidsoppgaver som skal gjennomføres innen en kortere, fastsatt periode. Hensikten med sprints er å kartlegge spesifikke funksjoner på nettsiden som behøver forbedring. Under perioden gjennomføres så de foreslåtte endringene. Prosessen har fokus på analyse hele veien, samt en grundig sluttvurdering for å identifisere hvilke forbedringer som fungerer eller ikke fungerer. Sluttvurderingen gir deretter grunnlag for arbeid i neste sprint. 

Ved å kontinuerlig ta tak i endringer og forbedringer som må gjøres, holder du enkelt tritt med både kundens og markedets forventinger.

 

Denne artikkelen ble opprinnelig publisert 15. september 2016 og oppdatert 26. oktober 2017.

Subscribe to our podcast

Please fill out the form to be notified of new episodes.