Bli med på seminar

Hør fra ledende eksperter innen B2B-salg- og markedsføring. 

Bli inspirert til å ta tak i egen markedsføring.

Møt oss for å lære mer om B2B- og inbound markedsføring.

Norges største undersøkelse om salg og markedsføring i B2B

Hva går inbound marketing egentlig ut på?

Hjem > New Podcast Blog > 10 viktige markedsførings- og salgsrapporter i HubSpot

Listen to the podcast

10 viktige markedsførings- og salgsrapporter i HubSpot

Viktige HubSpot-rapporterDigital markedsføring forutsetter grundig analyse, og HubSpot gjør det enkelt med sine mange rapporter. Her finner du fem markedsrapporter og fem salgsrapporter du kan starte å bruke i dag.

HubSpot er et ekstremt mangesidig verktøy for digitale markedsførere, og blant det mest verdifulle er funksjonene som automatisk rapporterer hvordan salget og markedsføringen din faktisk presterer.

Det ligger allerede en rekke gratis standardrapporter klare til bruk i HubSpot. I tillegg står du fritt til å bygge dine egne, hvor du kan skreddersy og finjustere hva som skal rapporteres ut fra dine eksakte behov. Vi skal ta for oss noen av de viktigste rapportene vi anbefaler å bruke, både innen salg og markedsføring.

Markedsføringsrapporter

Det finnes flere gode markedsføringsrapporter du kan sette deg inn i. Noen av standardrapportene gir deg god og fin oversikt, men ved å tilpasse dem bedriften din, vil du kunne få enda mer nyttig informasjon og innsikt ut av dem.

1. Marketing Performance

Bruker du en inbound-strategi for å tiltrekke deg kunder, skal de ideelt gå veien om nettsidebesøk, til å bli leads, for så å ende opp som kunder. Denne rapporten er den første du ser, og gir deg forholdstallene mellom disse, samt hvordan de vokser (eller synker) over tid. Det gjør det blant annet lett å se om det er markedsføringen eller salget som drar mesteparten av lasset, og om du overholder målene dine for konvertering.

Marketing performance

2. Contact Lifecycle Pipeline

Denne rapporten gir deg et godt bilde på hvor mange kontakter du har i forskjellige steg av kjøpsprosessen, over et gitt tidsrom. Der Marketing Performance gir deg et overordnet bilde på markedsføringen og salgsprosessene dine, kan du her følge hvert enkelt lead. Det går dessuten mer i detalj, siden kontaktene er delt inn i flere faser, som hvorvidt de er klare for målrettet markedsføring (MQL) eller direkte salgssamtaler (SQL).

Contact lifecycle pipeline

3. New Visitor Sessions by Source

Her får du se svart på hvitt hvor trafikken til nettsiden din kommer fra, og forholdet mellom de ulike kanalene. Det gir deg et godt bilde på om de besøkende kommer fra sosiale medier, organisk søk i Google, direkte trafikk inn til nettsiden, eller andre kilder. Dette gir deg innsikt i hvor du lykkes og hvor du ikke lykkes like godt med markedsføringen din. Merk at det ofte er vel så lønnsomt å øke innsatsen i kanalene som allerede lykkes godt, fremfor å spytte enda mer penger inn i kanaler som ikke fungerer i håp om å bedre resultatene.

New visitor sessions by source

4. Top Blog Posts

Bloggartikler er blant kjernekomponentene i en inbound-strategi, og da er det viktig å vite hva som treffer leserne dine og ikke. Her får du en liste over de meste leste av dem, slik at du kan lære av dem for videre innhold. Bare husk å veie det opp mot hvilke som har blitt promotert mest også – det kan påvirke resultatene kraftig.

 

5. Hot leads

Denne listen gir deg en oversikt over kontaktene med høyest engasjement som er de du vil sende over til salgsavdelingen for å jobbe videre med. Dette er ikke en standard-rapport, så du må lage den som custom report. Denne rapporten er relevant for både markeds- og salgsavdelingen, ettersom rapporten representerer varme salgsmuligheter som salgsteamet bør overvåke og ta tak i. Bygg den på bakgrunn av lead scoring (poeng basert på aktivitet på bedriftens nettside), eller nedlastbart innhold. 

Salgsrapporter

Før du begynner å bruke salgsrapporter, burde du definere salgsprosessen din, og dele den inn i noen distinkte steg. Dette kan være ting som «avtalt førstegangsmøte», «gjennomført målsettingsmøte» og «tilbud sendt». Det gjør det lett å følge med på pipelinen din, og se hvilke potensielle kunder som er nærmest et salg.

1. Antall nye dealer

Handler om inngangshastigheten på nye dealer; hvor mange nye salgsprosesser starter dere hver måned? Oversikten hjelper deg med å sekundere opp mot måltallet dere har satt dere for hver måned.

Antall nye dealer

2. Sales Performance

Her får du en overordnet oversikt over kontakter i CRM-et ditt som har blitt fordelt på selgere, fulgt opp, hvor mange salgsprosesser det har ledet til og hvor mange som er fullført. Under hvert av stegene får du en sammenligning i prosent med prestasjonen forrige måned (eller annet ønskelig tidsrom). 

Sales performance

3. Deals Closed vs Goal

Her kan du følge med på hvordan salgene dere lander harmonerer med salgsmålene deres over tid. Denne er ikke delt inn etter antall salg, men etter faktisk inntekt. Spriker de to linjene mye, er det enten på tide å gjøre endringer i salgsprosessene, eller sette mer realistiske mål.

Deals closed vs goal

4. Deal Stage Funnel

For å se hvor nærme forskjellige salgsprosesser er et endelig salg, får du her presentert hvor mange du har i hvert stadium av prosessen (som du har definert i forkant, som nevnt over).

Deal stage funnel

5. Leaderboard

Denne rapporten er fokusert på individuelle selgere, og viser hvem som har fulgt opp flest kunder via forskjellige kanaler, som e-post, telefon og fysiske møter. Den lar deg se hvem som er mest effektive, og kan dessuten inspirere konkurranseinstinktet til selgerne. 

LeaderboardRapportering, måling og analyse er en av HubSpot-plattformens store styrker. Det finnes omtrent ingen grenser for hvilke rapporter og analyser du kan sette opp. Å se hvilke resultater salgs- og markedsføringstiltakene faktisk fører til gjør det enklere å måle ROI av de ulike aktivitetene. Hvis du lurer på om HubSpot kan være noe for din bedrift og du ønsker å se nærmere på plattformen, tar vi gjerne en prat med deg. 

New Call-to-action

Subscribe to our podcast

Please fill out the form to be notified of new episodes.