Bli med på seminar

Hør fra ledende eksperter innen B2B-salg- og markedsføring. 

Bli inspirert til å ta tak i egen markedsføring.

Møt oss for å lære mer om B2B- og inbound markedsføring.

Norges største undersøkelse om salg og markedsføring i B2B

Hva går inbound marketing egentlig ut på?

Hjem > New Podcast Blog > Hvordan jobber et inbound marketing-byrå?

Listen to the podcast

Hvordan jobber et inbound marketing-byrå?

Hvordan jobber et inbound-byråInbound marketing krever mye tid, kunnskap, erfaring, prosesser og stålkontroll på mange områder innen markedsføring.

Et byrå som driver med inbound marketing setter all digital markedsføring i et system hvor analyse, teknologi og kundefokus er sentrale elementer. Her samles en rekke taktikker inn i en helhetlig plan for å tiltrekke besøkende og konvertere disse besøkende til leads, og leads til kunder. Det betyr at man trenger å inneha kompetanse på en rekke områder, blant annet strategi, analyse, innhold, design, e-postmarkedsføring, SEO, annonsering, brukervennlighet, sosiale medier, marketing automation med mer.

De fleste bedrifter har ikke all denne kompetansen og må derfor hente inn ekstern hjelp. Men før dere kommer dit lurer du kanskje på hvordan et inbound marketing-byrå jobber?

Steg 1: Strategi

Før man gjør noe som helst innen inbound marketing er det viktig å legge en slagplan. Ofte samles dette i et skriftlig dokument. Her besvares spørsmål som:

  • Hva er bedriften sine mål?
  • Hvilke markedsføringsutfordringer møter bedriften i dag?
  • Hvem er bedriften sine personas?
  • Hvordan skal bedriften tiltrekke seg nye leads og varme de opp for salg.

I prosessen kartlegges kjøpsprosessen for hver personas fra topp til bunn. Det utføres også søkeordsanalyse for å få oversikt over viktige søkeord og tema. Som en del av strategien vil det også bli utarbeidet innholdsplaner. Her skaffer byrået seg oversikt over hva slags innhold bedriften allerede har, hvordan dette kan brukes som en del av inbound strategien og hva som mangler. Det er også viktig å få oversikt over alle nettaktiviteter for bedriften samt sette detaljerte mål og tipdsplaner for prosjektet. Alt dette handler om å legge en gjennomtenkt plan for å generere besøkende, leads og kunder.

Les mer om personas.

All informasjonen som samles i arbeidet med strategien samles i en inbound marketing-plan. Dette kan bidra til at det blir lettere å få med resten av bedriften på en ny strategi for å generere leads og øke salget. Det er derfor viktig å involvere avdelinger som salg og kundesupport i prosessen. All informasjonen de ulike avdelingene sitter på vil være viktig for å bygge en best mulig strategi. Salgsavdelingen vil også være meget viktig i arbeidet med å avgjøre hva som utgjør et salgsklart lead og hvordan disse skal behandles videre.

Les mer om leadsgenerering, MQL og SQL.

Steg 2: En sterk nettside og blogg

Inbound-strategien forankres i godt innhold på nettsiden og bloggen til din bedrift. Et inbound marketing-byrå kan analysere ditt nåværende nettsted og foreslå tiltak som gjør den enda bedre. De kan også bidra til å tilpasse nettsiden etter personas og hvor de befinner seg i kjøpstrakten.

Det er ikke bare nettsiden som skal se bra ut. CTA, landingssider, e-poster og annet innhold skal være i tråd med bedriftens design og være enkelt for besøkende å kjenne igjen. Inbound-byråer vil kunne designe alt dette slik at du kun trenger å komme med meninger og godkjenne.

Les mer om CTA.

Steg 3: Generere trafikk

Et inbound marketing-byrå skal bidra til å trekke trafikken til innholdet de lager for deg. Det er flere måter å gjøre det på. Noen av disse har du kanskje allerede tatt i bruk, men går du for inbound marketing vil de innlemmes i den totale strategien. Slik vil du kunne få bedre resultater enn tidligere og en tydelig oversikt over hva som fungerer og ikke.


Blogg og annet innhold

Et godt byrå vil ha gode skribenter som setter seg inn i nettopp din bransje og produserer innhold tilpasset dine personas. De vil også kunne sørge for at innholdet er tilpasset steget i kjøpstrakten leseren befinner seg. Annet innhold er også viktig. Alt fra e-bøker, skjema, artikler, online-tester, brosjyrer, landingssider skal tilpasses dine personas. Dette gjelder ikke bare innholdet i seg selv, men også design. 

Lær mer om hvordan tilpasse innhold til kundens kjøpsprosess.

Søkemotoroptimalisering (SEO)

For at besøkende skal finne innholdet må det være godt synlig i Google. Det er derfor viktig å ta i bruk søkeordsanalyse når man skal jobbe med inbound marketing. Inkluderer man søkeord med naturlige variasjoner i teksten vil innholdet dukke opp under relevante søk. Hele 46 % av søk som utføres hver dag er etter produkter og tjenester. Det er derfor viktig å ha innhold av høy kvalitet som tar høyde for søkemotoroptimalisering (SEO).


Sosiale medier

Bedrifter har sett effekten av markedsføringstiltak øke med 63 % ved å ta i bruk sosiale medier. Ved å dele blogginnlegg eller lenker til landingssider i sosiale medier kan du trekke de som allerede følger deg mot innholdet ditt. Tar du i bruk sponsing av disse innleggene kan du også nå ut til relevante potensielle leads. Inbound Marketing-byrået du velger vil kunne sette opp kampanjer på sosiale medier som retter seg direkte mot personasene dere sammen har utarbeidet. Slik blir pengene brukt på best mulig måte.  

Steg 4: Konvertere trafikk til leads og salg

Det er en forutsetning for å følge inbound-metodikken å ha et skikkelig system i bunn. Dette systemet skal gjøre det mulig å håndtere alt innholdet, automatikken og analysen som skal utføres. Ditt inbound marketing-byrå hjelper deg å sette opp HubSpot på riktig måte slik at det er klar til bruk. Her vil de blant annet legge inn kampanjer dere har blitt enig om og sørge for at alt ligger til rette for at disse når sine mål. Hver kampanje knyttes mot innhold, CTA, landingssider, søkeord, personas, blogginnlegg og alle andre elementer i en inbound marketing-kampanje.

Ditt inbound marketing-byrå vil kunne sette opp automatiske e-poster som går ut til leads etter at de utfører visse handlinger på nettsiden eller bloggen. Slik vil det bli enklere å holde kontakten med de som er interessert i det du tilbyr. Byrået du velger vil kunne segmentere databasen slik at de de ulike gruppene av leads får tilpasset oppfølging basert på hva de er interesserte i og hvor de er i kjøpstrakten.

Steg 5: Analyser og forbedre

Det er ekstremt viktig å følge med på statistikken for CTA , landingssider, skjema, blogginnlegg, e-poster og annet innhold. Alt kan til en hver tid tilpasses og oppdateres slik at det fungerer optimalt.

Innen inbound marketing er de viktigste parameterne å måle på:

  • Besøk (på nettside og blogg)
  • Leads
  • Kunder (nye salg)

For å oppnå målene som er satt for dette spiller alle elementene over inn og man ser raskt hvor man må gjøre endringer. Ved å kontinuerlig justere vil det være mulig å skape tilpasset markedsføring som når ut til relevante personer og skaffer deg varme leads og kunder. Det er ikke bare CTAer eller andre visuelle elementer som kan byttes ut, men stadig tilpassing av innhold og publiseringskalender er like viktig for å oppnå resultater.

Det er også viktig med jevnlige møter slik at kunden er oppdatert til en hver tid. En god dialog og rapportering er svært viktig og det er derfor vanlig med månedlige rapporteringsmøter hvor fremdriften diskuteres.

New Call-to-action

Subscribe to our podcast

Please fill out the form to be notified of new episodes.